top of page

6 Aşamalı Mühendislik & Robotik Eğitimi

21.08.22 09:00

6 aşamalı eğitim yaklaşımımızın 3 aşaması yaklaşımın temel iskeletini oluşturur. Bu aşamalar sırasıyla; mekanik, elektromekanik ve robotik(kodlama) aşamalarıdır. İlk aşamada çocuklar ve gençler 3. aşamadaki robotun temel mekanik prensipleri ile oluşturulmuş basit bir modeli ile uygulama yaparlar. İkinci aşamada biraz daha geliştirilmiş bir model üzerinde robotiğin elektrik ve elektronik boyutlarını öğrenir ve bu amaçla çalışma yaparlar. 3. aşamada ise son modellerini robot olarak kurgularlar ve bunun üzerinde kodlama yaparlar.

6 aşamalı eğitim yaklaşımımızın 3 aşaması yaklaşımın temel iskeletini oluşturur. Bu aşamalar sırasıyla; mekanik, elektromekanik ve robotik(kodlama) aşamalarıdır. İlk aşamada çocuklar ve gençler 3. aşamadaki robotun temel mekanik prensipleri ile oluşturulmuş basit bir modeli ile uygulama yaparlar. İkinci aşamada biraz daha geliştirilmiş bir model üzerinde robotiğin elektrik ve elektronik boyutlarını öğrenir ve bu amaçla çalışma yaparlar. 3. aşamada ise son modellerini robot olarak kurgularlar ve bunun üzerinde kodlama yaparlar. 6 aşamalı mühendislik ve robotik eğitiminin 1. aşaması ise öğrencilerin ihtiyaç duyacağı fen, matematik ve robotik ile ilgili temel bilgilerin kısa, ilgi çekici ve popüler bir şekilde onlara aktarılmasını hedefler. Bir diğer aşama olan tasarım aşamasında ise öğrenciler mekanik ve elektromekanik aşamasında öğrendikleri bilgileri kullanarak kendi tasarımlarını ortaya koyarak uygulama yaparlar. Son aşamada, yani proje aşamasında ise öğrenciler gerçek birer mühendismiş gibi bir problemi çözmek ve çalışan bir robot sistemi yapmak için çalışırlar. 


Mühendisliği genel olarak bir meslek olarak biliyoruz. Ancak mühendislik bir problem çözme yaklaşımı (James, 1991), bir ürün tasarımı ve üretme süreci (Moore vd., 2013) olarak da tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak mühendisliği bilim, matematik ve teknolojinin bulgularını kullanarak yeni teknolojiler ortaya koyan bir yaklaşım olarak da ele alabiliriz.


Bu eğitim yaklaşımımızda mühendislik tasarım süreçleri (Moore vd., 2013) kullanılır. Tüm 6 aşama boyunca birçok etkinlik ile de öğrencilerin öğrenme maceraları desteklenir. 

bottom of page